Het project: een veilige plek voor een betere toekomst

eSwatini is een klein koninkrijk in Zuidelijk Afrika, waar 1 op de 4 volwassenen met HIV leeft en het aantal aidswezen wordt geschat op 44.000 (op een bevolking van 1.4 miljoen).

"A staggering 58 percent of the kingdom’s children are orphans and vulnerable children (OVCs), largely due to the impact of HIV/AIDS. One in four children has lost one or both parents and at least 38 percent of the rural households care for at least one orphan" (https://reliefweb.int/report/eswatini/country-orphans)

Steun voor aidswezen

In Mvutjini, een gehucht in Ezulwini, een mooie vallei in eSwatini, probeert Shelter in the Shade samen met de bewoners van de community te helpen bij het ondersteunen van kinderen die hun ouders hebben verloren of zeer kwetsbaar zijn door armoede.

Community project

De initiatiefnemers hebben een stuk land van de chief (dorpshoofd) van Ezulwini toegewezen gekregen om een steunpunt (care point) te verwezenlijken. Shelter in the Shade is een dagopvang waar kinderen hun jongere broertjes en zusjes met een gerust hart kunnen achterlaten om zelf naar school te kunnen gaan. Op dit moment gaan rond de 30 kinderen naar de pre-school op het care point en krijgen elke dag een maaltijd. De vrijwilligers (uit het dorp) komen naar het care point om eten te maken voor de kinderen en er wordt onderwezen door een pre-school teacher.

kind met schillen

Er is al veel bereikt....

In 2008 was er alleen een kaal stuk land. Nu zijn er drie lokaaltjes, een hek om het stuk land, er is water, een speeltuintje en er zijn toiletten. Omdat de kinderen elke dag op het steunpunt worden opgevangen kunnen ook de gezondheidsorganisaties de kinderen makkelijk vinden en checken op bijvoorbeeld ziektes en ondervoeding. Het care point is in 2018 officieel als Neighbourhood Care Point (NCP) erkent.

De maandelijkse kosten voor 1 maaltijd per dag voor de 40 kinderen is op dit moment ongeveer 1200 Emalangeni, zo'n 75 euro. De boodschappen worden af en toe aangevuld met groenten uit eigen tuin, of een zak maismeel die door de regering of een lokale organisatie wordt gedoneerd. 

Naast opvang en een maaltijd per dag is er behoefte aan geld om de onderwijskansen van de kinderen te vergroten door bijvoorbeeld schoolgeld te betalen voor de kinderen die dat niet kunnen.

Wil je ook helpen en graag doneren? Dat kan! Maak dan een bedrag naar keuze over op NL48 TRIO 0788786199 t.n.v.  R. Galjaard te Groningen.

Kortom: Shelter in the Shade wil een veilige plek bieden, van waaruit de kinderen een leven kunnen opbouwen met onderwijs, gezondheid en veiligheid, maar vooral perspectief op een beter leven!

Overleg

Het Care Point is ook de plek waar overleg kan worden gevoerd. Met het ministerie van Onderwijs of Gezondheid, maar ook met Roos, die minimaal één keer per jaar langs komt om de stand van zaken en eventuele problemen te bespreken. De vrijwilligsters laten dan ook de rapporten van de kinderen zien en de betaalbewijzen van de scholen.

Begin januari is er overleg over welke kinderen schoolgeld nodig hebben omdat ze anders niet naar school kunnen gaan. Dat zijn soms moeilijke gesprekken. Een meisje dat al drie jaar steun krijgt en nu zwanger is en niet naar school wil? Een meisje dat helaas is blijven zitten. Toch weer in haar investeren? Een stieffamilie die beloofde de vervolgstudie van één van de jongeren te betalen, maar halverwege daar mee ophoudt. En uiteraard het gevoel iedereen te willen helpen, maar dat niet kunnen. In een land waar 2/3 van de bevolking onder de armoede grens leeft zijn moeilijke beslissingen onontkoombaar en soms met grote gevolgen.

De vrijwilligsters van Shelter in the Shade wonen zelf in het dorp en weten dus heel goed wat er speelt. Gelukkig kunnen zij vaak goed aangeven wie echt steun nodig heeft en wie het toch nog enigszins zal redden. Zonder deze sterke vrouwen op leeftijd was het care point al lang ter ziele. 

overleg

Roos in overleg met Ida, Mary en Albertinah.