Het project

Swaziland is een klein koninkrijk in Zuidelijk Afrika, waar 1 op de 4 volwassenen met HIV leeft en het aantal aidswezen wordt geschat op 44.000 (op een bevolking van 1.4 miljoen). Zie ook UN AIDS data.

In Mvjutini, een gehucht in Ezulwini, een mooie vallei in Swaziland, probeert Shelter in the Shade samen met de bewoners van de community te helpen bij het ondersteunen van kinderen die door Aids hun ouders zijn verloren of zeer kwetsbaar zijn door armoede.

De initiatiefnemers hebben een stuk land van de chief van Ezulwini toegewezen gekregen om een steunpunt (carepoint) te verwezenlijken. Shelter in the Shade is een dagopvang waar kinderen hun jongere broertjes en zusjes met een gerust hart kunnen achterlaten om zelf naar school te kunnen gaan. Op dit moment gaan rond de 80 kinderen naar school en krijgen daar een maaltijd. De jongere kinderen zijn op de dagopvang. Elke dag komen vrijwilligers (uit het dorp) naar het carepoint om eten te maken voor de kleine kinderen en wordt er onderwezen door een pre-school teacher.

In 2008 was er alleen een kaal stuk land. Nu zijn er drie lokaaltjes, een hek om het stuk land, er is water, een speeltuintje en er zijn toiletten. Omdat de kinderen elke dag op het steunpunt worden opgevangen kunnen ook de gezondheidsorganisaties de kinderen makkelijk vinden en checken op bijvoorbeeld ziektes en ondervoeding. Het carepoint is in 2018 officieel een National Care Point (NCP). Naast opvang en een maaltijd per dag is er behoefte aan geld om de onderwijskansen van de kinderen te vergroten door bijvoorbeeld schoolgeld en schoolkleding te betalen voor de kinderen die dat niet kunnen.

Kortom: Shelter in the Shade wil een veilige plek bieden voor de 100 kinderen, van waaruit de kinderen een leven kunnen opbouwen met onderwijs, gezondheid en veiligheid, maar vooral perspectief op een beter leven!